A A A Robert Koprowski - Kanał RSS

Matlab jako środowisko do przetwarzania obrazów

Przeznaczeniem programu MATLAB jest wykonywanie inżynierskich i naukowych obliczeń. Pozwala on na modelowanie, analizę i wizualizację danych oraz wyników obliczeń.Sukces komercyjny programu MATLAB opiera się na jego otwartości i łatwości rozbudowy przez użytkownika. Użytkownik ma wygodny dostęp nie tylko do poleceń, funkcji i bibliotek pakietu MATLAB, lecz otrzymuje też wiele dodatkowych możliwości rozszerzenia funkcjonalnego i integracji z innym oprogramowaniem.Literatura dotycząca zagadnienia praktycznego wykorzystania programu MATLAB jest dość obszerna. Pozycje [1, 3, 6, 7, 13, 14, 20] to najważniejsze pozycję książkowe w języku polskim, łatwo dostępne na rynku. Dodatkowe informacje o programie można uzyskać pod adresem www.ont.com.pl u polskiego przedstawiciela.