A A A Robert Koprowski - Kanał RSS

Prof. nadzw. dr hab. inż. Robert Koprowski

Adiunkt w Zakładzie Komputerowych Systemów Biomedycznych, Instytutu Informatyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Zainteresowania naukowe

Komputerowa analiza i przetwarzanie sygnałów i obrazów biomedycznych oraz techniki informatyczne w medycynie i biotechnologii. Jest autorem i współautorem kilkudziesięciu prac naukowych. Współautor monografii: "Przetwarzanie obrazów w programie Matlab." (Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2001), "Praktyka przetwarzania obrazów w programie Matlab" (Wydawnictwo EXIT 2004), "Analiza kata nachylenia mikrotubul" (Wydawnictwo Uniwersytet Śląski 2007), Image Processing in Optical Coherence Tomography (Wydawnictwo Uniwersytet Śląski 2011).