A A A Robert Koprowski - Kanał RSS

Cel pomiaru

Genezą systemu jest koncepcja dynamicznego modelu utrzymania pionowej postawy ciała człowieka. Mierzy on zmiany związane z wychwianiem lub rotacją oznakowanych segmentów – elementów kośćca, przeniesionych markerami na powierzchnię ciała. Pomiar pozwala porównać ustawienie rzeczywiste do optymalnego. Ruchomy układ segmentów ciała ludzkiego znajduje się w polu sił przyciągania ziemskiego. Pozycja pionowa oznacza, że siły te zostały zrównoważone. Jakość tego zrównoważenia określają przestrzenne zależności badanych segmentów.