A A A Robert Koprowski - Kanał RSS

Akwizycja

Akwizycja obrazów jest procesem przetwarzania informacji obrazowej o otaczającym nas świecie na postać cyfrową, dogodną do obróbki w systemach komputerowych. Literatura dotycząca zagadnienia budowy, zasady działania oraz podstawowych parametrów przetworników przetwarzających rzeczywiste obrazy analogowe na sygnał cyfrowy jest dość obszerna. Zawiera wiele pozycji książkowych i obszerny zestaw różnych publikacji. W języku polskim najważniejsze pozycje książkowe są to [5, 8, 11, 12, 15]. Podstawowe publikacje z tego zakresu zestawiono między innymi w [18].Korzystając z wymienionej literatury w niniejszym rozdziale przedstawono:

  • budowę oraz zasadę działania przetworników służących do akwizycji obrazów,
  • podstawowe parametry i ograniczenia związane z akwizycją rzeczywistych obrazów w ich cyfrowe odpowiedniki cyfrowe.