A A A Robert Koprowski - Kanał RSS

System PBE

System Photogrametrical Body Explorer

Oprogramowanie systemu pozwala na wczytanie i wyświetlenie obrazów obok siebie, pomiar na zdjęciach, wykonanie obliczeń oraz przedstawienie wyników w postaci graficznej i tabelarycznej. Zawiera również bazę danych o pacjentach.

Schemat systemu na stanowisku pomiarowym wraz z rozmieszczeniem punktów pomiarowych
Rys. Schemat systemu na stanowisku pomiarowym wraz z rozmieszczeniem punktów pomiarowych

Okno programu Photogrammetric Body Explorer

Rys. Okno programu Photogrammetric Body Explorer

Dokumentacja wyników pomiaru (fragment)

Dokumentacja wyników pomiaru (fragment)

Rzut na płaszczyznę XY:

Rzut na płaszczyznę XY

Rzut na płaszczyznę YZ:

Rzut na płaszczyznę YZ

Rzut na płaszczyznę XZ:

Rzut na płaszczyznę XZ

Dokumentacja z pomiaru systemem PBE. Wyniki pomiaru pacjenta dla jednej pozycji postawy.

Rys. Dokumentacja z pomiaru systemem PBE. Wyniki pomiaru pacjenta dla jednej pozycji postawy.