A A A Robert Koprowski - Kanał RSS

Spis publikacji

Publikacje z roku 2009

Automatyczny pomiar temperatury na termo-gramach podstawą diagnostyki bólów głowy.

Marzec M., Koprowski R., Wróbel Z.
Materiały IX Sympozjum "Modelowanie i Pomiary w Medycynie" MPM-2009, ss. Wyd. AGH Kraków.

Hierarchic approach in the analysis of tomographic eye image.

Koprowski R., Wróbel Z.
Advances in Intelligent and Soft Computing, 57,Computer Recognition Systems 3., pp.463-470, wyd. Springer 2009.

Asymmetry of magnetic motor evoked potentials recorded in calf muscles of dominant and non dominant lower extremity.

Olex-Zarychta D., Koprowski R., Sobota G,. Wrobel Z.
BMC Neuroscience Letters 459, (2009) pp.74-78.

Publikacje z roku 2008

Praktyka przetwarzania obrazów z zadaniami w programie Matlab

Wróbel Z. Koprowski R.
Wydawnictwo EXIT, 2008

Identyfication of layers in a tomographic image of an eye based on the Canny edge detection

Wróbel Z. Koprowski R.
Conference on Information Technologies in Biomedicine, 2008 - w druku

Analiza warstw na tomograficzym obrazie oka

Wróbel Z. Koprowski R.
Materialy z konferencji - Systemy Wspomagania Decyzji, 2008 - w druku

Methods for acquiring geometrical properties in an image employed for determining image stereo-correspondence

Koprowski R., Wróbel Z.
Congress on Image and Signal Processing, 2008 - w druku

Determining correspondence in stereovision images of patients with faulty posture

Koprowski R., Wróbel Z.
Congress on Image and Signal Processing, 2008 - w druku

Automatic segmentation of characteristic areas of human head on termographic images

Koprowski R., Wojaczynska-Stanek K., Wróbel Z.
Czasopismo Machine Graphics and Vision MGV, 2008 - w druku

3D Modeling of the growth and division of shoot apex meristem

Koprowski R., Wróbel Z. Kucypera K.
Czasopismo Machine Graphics and Vision MGV, 2008 - w druku

Analysis of the inclination of elongated biological objects - microtubules

Koprowski R., Wróbel Z.
Czasopismo Machine Graphics and Vision MGV, 2008 - w druku

Publikacje z roku 2007

Znajdywanie odpowiedniości obrazów stereowizyjnych wad postawy

Koprowski R., Wróbel Z.
Materiały XV Konferencji „Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna”, 2007, ss. 149, KBIB, PAN, Wyd. Pol. Wrocławska.

Metody pozyskiwania cech geometrycznych na obrazie w zastosowaniu do wyznaczania stereokorespondencji obrazów.

Koprowski R., Wróbel Z.
Materiały XV Konferencji „Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna”, 2007, ss. 150, KBIB, PAN, Wyd. Pol. Wrocławska.

Pole kierunku w zastosowaniu do wyznaczania charakterystycznych obszarów tęczówki oka.

Koprowski R., Wróbel Z.
Materiały XV Konferencji „Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna”, 2007, ss. 151, KBIB, PAN, Wyd. Pol. Wrocławska.

Determining the contour of cylindrical biological objects using the directional field.

Koprowski R., Wróbel Z.
Proceedings 5th International Conference on Computer Recognition Systems CORES-07, Advances in Soft Computing, 2007

Lokalizacja położenie poszczególnych narządów na podstawie wcześniej wykrytych markerów.

Koprowski R., Tokarczyk R.
W monografii „Automatyzacja pomiaru na obrazach cyfrowych w zastosowaniu do fotogrametrycznego systemu trójwymiarowego pozycjonowania ciała dla celów rehabilitacji leczniczej" 2006, Wyd. AGH Kraków 2007

Znajdywanie odpowiedniości obrazów stereowizyjnych wad postawy

Koprowski R., Tokarczyk R.
W monografii „Automatyzacja pomiaru na obrazach cyfrowych w zastosowaniu do fotogrametrycznego systemu trójwymiarowego pozycjonowania ciała dla celów rehabilitacji leczniczej" 2006, Wyd. AGH Kraków 2007

Detekcja markerów.

Koprowski R., Tokarczyk R.
W monografii „Automatyzacja pomiaru na obrazach cyfrowych w zastosowaniu do fotogrametrycznego systemu trójwymiarowego pozycjonowania ciała dla celów rehabilitacji leczniczej" 2006, Wyd. AGH Kraków 2007

Detekcja źrenic oczu.

Koprowski R., Tokarczyk R.
W monografii „Automatyzacja pomiaru na obrazach cyfrowych w zastosowaniu do fotogrametrycznego systemu trójwymiarowego pozycjonowania ciała dla celów rehabilitacji leczniczej" 2006, Wyd. AGH Kraków 2007

Własności wybranych sieci neuronowych

Koprowski R., Tokarczyk R.
W monografii „Automatyzacja pomiaru na obrazach cyfrowych w zastosowaniu do fotogrametrycznego systemu trójwymiarowego pozycjonowania ciała dla celów rehabilitacji leczniczej" 2006, Wyd. AGH Kraków 2007

Wybrane zastosowania termografii w diagnostyce medycznej.

Koprowski R., Wróbel Z.
AI-METH 2007 Symposium, Workshop "Image Analysis and Pattern Recognition" ss. 29-36.

Przykłady algorytmów przetwarzania obrazów termowizyjnych.

Wróbel Z., Koprowski R., Wojaczyńska Stanek K.
AI-METH 2007 Symposium, Workshop "Image Analysis and Pattern Recognition" ss. 21-28.

Publikacje z roku 2006

Zastosowanie metod analizy obrazów w trójwymiarowym pozycjonowaniu ciała pacjenta” Materiały konferencyjne Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe

Koprowski R., Tokarczyk R., Wróbel Z.
„Opracowania cyfrowe w Fotogrametrii, Teledetekcji i GIS”, Stare Jabłonki k/Ostródy, 12 – 14 października 2006r., Wyd. Politechnika 2006.

Własności wybranych typów sieci neuronowych wykorzystywanych do detekcji położenia oczu pacjenta

Koprowski R., Wróbel Z.
Materiały konferencyjne Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe „Opracowania cyfrowe w Fotogrametrii, Teledetekcji i GIS” Stare Jabłonki k/Ostródy, 12 – 14 października 2006r., Wyd. Politechnika 2006.

Analiza zmienności kata nachylenia mikrotubul

Koprowski R., Wróbel Z.
Materiały konferencyjne V Sympozjum Naukowe Techniki przetwarzania obrazu TPO-2006, Serock, 16-18 listopada 2006, Wyd. Politechnika Warszawska 2006.

Modelowanie 3D wzrostu i podziału komórek merystemu pędu korzenia

Koprowski R., Wróbel Z., Kucypera K.
Materiały konferencyjne V Sympozjum Naukowe “Techniki przetwarzania obrazuTPO-2006, Serock, 16-18 listopada 2006, Wyd. Politechnika Warszawska, 2006

Zaawansowane metody analizy nachylenia mikrotubul.

Koprowski R., Wróbel Z.
Materiały konferencji Systemy Wspomagania Decyzji – SWD-2005, Wyd. Uniwersytet Ślaski, 2006.

Publikacje z roku 2005

The cell structures segmentation with using of decision trees.

Koprowski R., Izdebska-Straszak G., Wróbel Z., Adamek B.
Pattern Recognition and Image Analysis, Vol. 15, No. 3, 2005,

The photometric analysis of selected cell structures.

Koprowski R., Izdebska-Straszak G., Wróbel Z., Adamek B., Wiczkowski A.
Pattern Recognition and Image Analysis, Vol. 15, No. 4, 2005,

Analiza orientacji mikrotubul z wykorzystaniem metod przetwarzania obrazów.

Koprowski R., Wróbel Z., Nakielski J.
K.K. Metody i systemy komputerowe w badaniach naukowych i projektowaniu inżynierskim, Conference Computer Method and System, CMS-05, wyd.AGH, ss. 223-228

Diagnostyka bólów głowy na podstawie sekwencji obrazów termowizyjnych - część druga

Koprowski R., Wojaczyńska Stanek K., Wróbel Z.
XIV K. K-N Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna, 2005, ss.285-290

Diagnostyka bólów głowy na podstawie sekwencji obrazów termowizyjnych - część pierwsza

Koprowski R., Wojaczyńska Stanek K., Wróbel Z.
XIV K. K-N Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna, 2005, ss.279-284

GPS in vehicle fleet management.

Koprowski R., Wróbel Z.
1 International Scientific Symposium CORRIDOR Vc as Euro- Regiomal Connection on the traffic route Baltic Sea – Central Europe – Adriatic Sea, Osijek, Chorwacja, 2005 pp.194-199

Publikacje z roku 2004

The photometric analysis of selected cell structures.

Koprowski R., Izdebska-Straszak G., Wróbel Z., Adamek B., Wiczkowski A.
Procedings of the 7th International conference on pattern recognition and image analysis: New information technologies, 18-23.11.2004, Sankt Petersburg, pp. 732-735

The cell structures segmentation with using of decision trees.

Koprowski R., Izdebska-Straszak G., Wróbel Z., Adamek B.
Procedings of the 7th International conference on pattern recognition and image analysis: New information technologies, 18-23.11.2004, Sankt Petersburg, pp. 728-731.

Automatyczna segmentacja biologicznych struktur komórkowych.

Koprowski R, Izdebska-Straszak G., Wróbel Z.
Materiały Konferencji “Systemy wspomagania decyzji”. Wyd. Zakład Systemów Informatycznych, UŚ, 2004, ss. 117-123

Segmentacja struktur komórkowych.

Koprowski R., Wróbel Z.
Materiały konferencyjne „Informatyka i Biotechnologia w Medycynie”, Kończyce 6.11.2004 Wyd. Zakład Komputerowych Systemów Biomedycznych, ss. 63-74

Przetwarzanie obrazów termograficznych.

Koprowski R., Wróbel Z.
Materiały VI K. K. Termografia i Termometria w Podczerwieni Wyd. Instytut Elektroniki Politechniki Łódzkiej, Polski Komitet Optoelektroniki SEP, 2004, ss.43-60

Segmentacja struktur komórkowych.

Koprowski R., Izdebska-Straszak G., Wróbel Z.
VI Sympozjum Modelowanie i Pomiary w Medycynie, MPM’2004 Wyd. AGH, ss. 273-278

Publikacje z roku 2003

Zastosowanie metod generacji funkcji do wyznaczania przebiegu kręgosłupa.

Koprowski R.
„Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna 2000” tom 8, „Obrazowanie Medyczne” Wyd. Akademicka oficyna wydawnicza EXIT, Warszawa 2003, ss. 607-614

Diagnostyka i wykrywanie wczesnych stadiów skrzywień kręgosłupa na podstawie obrazów termograficznych.

Koprowski R., Konik H., Wróbel Z.
„Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna 2000” tom 8, „Obrazowanie Medyczne” Wyd. Akademicka oficyna wydawnicza EXIT, Warszawa 2003, ss. 591-607

Symulacja rozkładu temperatury pacjenta przy wodnym pobudzaniu organizmu.

Dyszkiewicz A., Koprowski R., Wróbel Z.
„Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna 2000” tom 8, „Obrazowanie Medyczne” Wyd. Akademicka oficyna wydawnicza EXIT, Warszawa 2003, ss. 584-591

System analizy obrazów termowizyjnych w diagnostyce skuteczności ćwiczeń rozciągających.

Koprowski R., Wróbel Z.
„Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna 2000” tom 8, „Obrazowanie Medyczne” Wyd. Akademicka oficyna wydawnicza EXIT, Warszawa 2003, ss. 576-584

Termograficzne monitorowanie leczenia niewydolności tętnic kończyn dolnych z zastosowaniem impulsowego pola magnetycznego.

Dyszkiewicz A., Koprowski R., Wróbel Z.
„Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna 2000” tom 8, „Obrazowanie Medyczne” Wyd. Akademicka oficyna wydawnicza EXIT, Warszawa 2003, ss. 568-576

Termografia kliniczna.

Wojaczyńska-Stanek K., Koprowski R.
„Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna 2000” tom 8, „Obrazowanie Medyczne” Wyd. Akademicka oficyna wydawnicza EXIT, Warszawa 2003, ss. 485-502

Automatyczna procedura wyznaczania konturu obiektów zorientowanych pod tym samym kątem.

Malasiewicz A., Koprowski R., Wróbel Z.
Materiały 1-szej Konferencji Naukowo-Technicznej Nowe Techniki w Klimatyzacji, Warszawa maj 2003. Wyd. Politechnika Warszawska, Warszawa 2003, s.71-76.

Model zmodyfikowanego aktywnego konturu w zastosowaniu do zdjęć termowizyjnych obiektów biologicznych.

Koprowski R. Wróbel Z., Wojaczyńska-Stanek K.
V Sympozjum „Modelowanie i Pomiary w Medycynie” MPM’2003, 12-15 maja 2003r., Krynica. Wyd. AGH, ss. s.223-229.

Termografia w medycynie nadzieje a rzeczywistość.

Wróbel Z., Wojaczyńska-Stanek K., Koprowski R.
V Sympozjum „Modelowanie i Pomiary w Medycynie” MPM’2003, 12-15 maja 2003r.,Krynica Wyd. AGH, ss. 57-69.

Publikacje z roku 2002

Wybrane zagadnienia termografii w diagnostyce medycznej.

Wróbel Z., Koprowski R., Dyszkiewicz A., Wojaczyńska-Stanek K.
Materiały konferencyjne „Informatyka i Biotechnologia w Medycynie”, Cieszyn 16.11.2002 Wyd. U Śl., Zakład Komputerowych Systemów Biomedycznych, ss. 51-57

Homogeniczność jako miara cechy rozkładów temperatury w termowizji.

Koprowski R., Wróbel Z.
Materiały konferencyjne - V Konferencja Krajowa „Termografia i Termometria w Podczerwieni”. Wyd. Instytut Elektroniki Politechniki Łódzkiej, Polski Komitet Optoelektroniki SEP, Ustroń 2002, ss.321-326

Aproksymacja skalarna w problemie diagnostyki bocznych skrzywień kręgosłupa.

Koprowski R., Wróbel Z.
Materiały konferencyjne - V Konferencja Krajowa „Termografia i Termometria w Podczerwieni”. Wyd. Instytut Elektroniki Politechniki Łódzkiej, Polski Komitet Optoelektroniki SEP, Ustroń 2002, ss.143-146

Analiza błędów pomiaru w badaniach termowizyjnych pacjentów ze skrzywieniem kręgosłupa.

Koprowski R., Wróbel Z.
Materiały konferencyjne – IV Sympozjum „Modelowanie i pomiary w medycynie”, 13-17.05.2002 Krynica Wyd. AGH Kraków 2002, ss. 203-210

Zastosowanie dekompozycji kwadratowo drzewowej do analizy rozkładów temperatury w diagnostyce skolioz.

Koprowski R., Wróbel Z.
Materiały konferencyjne – IV Sympozjum „Modelowanie i pomiary w medycynie”, 13-17.05.2002 Krynica Wyd. AGH Kraków 2002, ss. 163-168

Zastosowanie metod identyfikacji obiektów w badaniach termowizyjnych pacjentów ze skrzywieniami kręgosłupa.

Koprowski R., Wróbel Z.
Materiały Konferencji Naukowej „Systemy wspomagania decyzji” Wyd. US, Katowice 2002, ss. 171-177

Termowizja (cz. 7) – Błędy pomiaru.

Koprowski R., Bochnak A.
Rynek Instalacyjny (miesięcznik informacyjno – techniczny) styczeń, luty 2002, s. 70-73

Publikacje z roku 2001

Wykorzystanie termografii do doboru ćwiczeń w bocznych idiopatycznych skrzywieniach kręgosłupa.

Skolimowski T., Anwajler J., Dragan Sz., Konik H., Koprowski R., Wróbel Z.
Kwartalnik Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, tom 9, nr 3/2001, ss. 123-127. Wrocław 2001

Termowizja (cz. 6) – Przykłady zastosowań.

Koprowski R., Bochnak A.
Rynek Instalacyjny (miesięcznik informacyjno – techniczny) 12/2001, s.67-68.

Termowizja (cz. 5) – Przykłady zastosowań.

Koprowski R., Bochnak A.
Rynek Instalacyjny (miesięcznik informacyjno – techniczny) 11/2001, s.59-61.

Systemy GPS w instalacjach przemysłowych.

Koprowski R., Bochnak A.
Rynek Instalacyjny (miesięcznik informacyjno – techniczny) 11/2001, s.50-51.

Procedura monitorowana ewolucji zmian zapalnych i zwyrodnieniowych w stawach krzyżowo-biodrowych.

Dyszkiewicz A., Koprowski R., Wróbel Z.
Medycyna Fizykalna Lasery Komputery, Acta Bio-Optica et Informatica Medica nr 1-2/2001, vol. 7, s. 49-53

Monitorowanie leczenia izotopem J131 z zastosowaniem analizy scyntygraficznego obrazu tarczycy.

Dyszkiewicz A., Koprowski R., Wróbel Z.
Medycyna Fizykalna Lasery Komputery, Acta Bio-Optica et Informatica Medica nr 1-2/2001, vol. 7, s. 43-47

Termowizja (cz. 4) – Przetwarzanie obrazów.

Koprowski R., Bochnak A.
Rynek Instalacyjny (miesięcznik informacyjno – techniczny) 10/2001, s.55-58.

Termowizja (cz. 3) – Przetwarzanie obrazów.

Koprowski R., Bochnak A.
Rynek Instalacyjny (miesięcznik informacyjno – techniczny) 9/2001, s.81-85.

Computer analysis of thermograms in vertebral column pathology among the children.

Koprowski R., Wróbel Z.
VI International Conference SYMBIOSIS’2001, 11-13 September, Szczyrk. Wyd. Silesian University of Technology s.173-176.

Termowizja (cz. 2) – Przegląd kamer termowizyjnych.

Koprowski R., Bochnak A.
Rynek Instalacyjny (miesięcznik informacyjno – techniczny) 7,8/2001, s.63-67.

The analysis of thermograms in children with idiopathic scoliosis.

Konik H., Wall A., Koprowski R., Wróbel Z.
29th Annual Meeting American Academy of Thermology, 22-24 June 2001, Auburn University, s.21

The computer analysis of the vertebral column thermograms.

Konik H., Wall A., Koprowski R., Wróbel Z.
29th Annual Meeting American Academy of Thermology, 22-24 June 2001, Auburn University, s.13

Termowizja (cz. 1) – Podstawy bezdotykowego pomiaru temperatury.

Koprowski R., Bochnak A.
Rynek Instalacyjny (miesięcznik informacyjno – techniczny) 6/2001, s.45-46.

Determining the standard of temperature distribution in patients with a spinal curvature.

Koprowski R., Wróbel Z.
Materiały II Krajowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Komputerowe Systemy Rozpoznawania” KOSYR’2001, 28-31.05.2001, Wrocław Wyd. Wrocław University of Technology s.73-78

Zastosowanie przekształceń morfologicznych obrazu w diagnostyce bocznych skrzywień kręgosłupa.

Koprowski R., Wróbel Z.
Materiały III Sympozjum “Modelowanie i pomiary w medycynie”, 7-11.05.2001, Krynica Wyd. AGH Kraków 2001 ss.205-210