A A A Robert Koprowski - Kanał RSS

Publikacje dotyczące Photogrametrical Body Explorer

  1. Koprowski R., Tokarczyk R., Wróbel Z. "Zastosowanie metod analizy obrazów w trójwymiarowym pozycjonowaniu ciała pacjenta". Materiały Ogólnopolskiego Sympozjum Naukowego "Opracowania cyfrowe w Fotogrametrii, Teledetekcji i GIS", Stare Jabłonki k/Ostródy, 12 - 14 października 2006 r.
  2. Tokarczyk R., Huppert M. "Automatyczna detekcja i pomiar markerów w fotogrametrycznym systemie trójwymiarowego pozycjonowania ciała dla celów rehabilitacji leczniczej". Geodezja, Półrocznik AGH, tom 12, Zeszyt 2/1 , 2006