A A A Robert Koprowski - Kanał RSS

Przetwarzanie regionalne

W procesie przetwarzania obrazu często niejednokrotnie trzeba dokonać obróbki wybranych fragmentów (regionów) obrazu. Dotyczy to przede wszystkim poprawy jakości wybranego fragmentu obrazu. Aby go uzyskać, należy wyróżnić dwie operacje:

  • na fragmentach obrazu
  • na blokach obrazu.

Różnica między fragmentem obrazu a blokiem obrazu polega na tym że, maska fragmentu obrazu ma kształt wielokąta, natomiast maska bloku obrazu może przyjmować tylko kształt prostokąta.Zagadnienia dotyczące przekształceń poszczególnych fragmentów obrazu przedstawiono w literaturze firmowej [5, 12, 16, 17] a także w [13, 14].