A A A Robert Koprowski - Kanał RSS

Przekształcenia punktowe

Przekształcenia punktowe, zwane inaczej przekształceniami bezkontekstowymi, są to przekształcenia dotyczące stopnia szarości lub nasycenia barwy każdego punktu obrazu oddzielnie. W przekształceniach punktowych wartości stopnia szarości lub nasycenia barwy poszczególnych punktów obrazu stanowią wynik operacji algebraicznych prowadzonych tylko na tym punkcie. Nie bierze się pod uwagę punktów z jego otoczenia.W niniejszym rozdziale przedstawiono:

  • podstawowe przekształcenia obrazu dotyczące normalizacji obrazu i jego histogramu,
  • przekształcenia arytmetyczne obrazu, w których każdy punkt obrazu wynikowego jest zadaną funkcją odpowiadającego mu punktu obrazu źródłowego,
  • przekształcenia geometryczne obrazu, w których obraz źródłowy jest poddawany operacjom zmiany jego położenia lub kształtu.
    Podstawowe zależności teoretyczne dotyczące przekształceń punktowych obrazów przedstawiono między innymi w pracach [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7].