A A A Robert Koprowski - Kanał RSS

Praktyka przetwarzania obrazów w programie Matlab

Książka "Praktyka przetwarzania obrazów w programie Matlab" została napisana w 2004 roku. Publikacja dostępna jest poprzez wydawnictwo Exit.

Praktyka przetwarzania obrazów w programie Matlab

Poniżej strony zamieszczono materiały dotyczące książki: cały spis treści w wersji pdf oraz materiały dodatkowe zawierające wiele plików mających swoje bezpośrednie zastosowanie w programie Matlab.

Monografia jest przeznaczona dla osób interesujących się przetwarzaniem obrazów, ale niekoniecznie sprawnie posługującymi się zaawansowanymi programami komputerowymi służącymi do tego celu.

Przedstawiono w niej "krok po kroku", jak posługiwać się podstawowymi funkcjami dostępnymi w programie Matlab - Image Processing w procesie przetwarzania obrazów. Każdą omawianą funkcję analizy i przetwarzania obrazu zilustrowano fragmentem algorytmu napisanego w programie Matlab oraz przykładem obrazu wejściowego i obrazu wynikowego.

Książka składa się z czterech części. W pierwszej przedstawiono podstawowe zagadnienia związane z cyfrową reprezentacją obrazów w programie Matlab. W drugiej części przedstawiono przekształcenia punktowe obrazu. W trzeciej części przedstawiono kontekstowe przekształcenia obrazu. W czwartej części przedstawiono dwa dodatki ułatwiające, zdaniem autorów, korzystanie z niniejszej pracy Czytelnikom nie znającym programu Matlab.

Spis Treści

Wstęp

Część I. Obraz oraz jego dyskretna struktura
1. Obraz w programie Matlab
2. Dyskretna struktura obrazów cyfrowych

Część II. Przekształcenia bezkontekstowe obrazu
3. Przekształcenia punktowe obrazu
4. Przetwarzanie dwóch obrazów

Część III. Przekształcenia kontekstowe obrazu
5. Przekształcenia morfologiczne obrazów
6. Filtracja obrazu
7. Wybrane transformacje obrazów
8. Regionalne przekształcenia obrazu

Część IV. Dodatki
9. Podstawy programu Matlab
10. Kilka uwag dla początkujących

Indeks wykorzystywanych funkcji
Literatura

Pliki do pobrania


Zadania z przetwarzania obrazów

Wybierz numer zadania którego rozwiazanie chcesz zobaczyć.