A A A Robert Koprowski - Kanał RSS

Ocena systemu Photogrametrical Body Explorer

Photogrametrical Body Explorer jest systemem komputerowym służącym do tworzenia trójwymiarowych modeli sylwetki ciała ludzkiego. Przy jego tworzeniu wykorzystaliśmy wiedze i doświadczenie z zakresu medycyny fotogrametrii i informatyki. Uzyskaliśmy produkt o oryginalnych właściwościach i zastosowaniu. Daliśmy lekarzom do ręki narzędzie proste w obsłudze a jednocześnie dostarczając im bardzo wyrafinowanych

 • wskazówek na temat
 • powstawanie wad postawy
 • przyczynę zespołów bólowych kręgosłupa i osteoporozy
 • zależności pomiędzy emocjami a ruchem

Pomiar zależności przestrzennych badanych segmentów ciała pozwala ocenić jakość równoważenia sił przyciągania ziemskiego. W ten sposób Photogrametrical Body Explorer bada mechanizmy utrzymania pionowej postawy ciała i powstawania przeciążeń.

Możliwości systemu Photogrametrical Body Explorer

 1. Pozwala jednocześnie mierzyć położenie nawet ponad 100 punktów na ciele pacjenta
 2. Położenie punktów jest prezentowane w trzech wymiarach
 3. Zawiera zestaw predefiniowanych punktów pomiarowych
 4. Definiowanie własnych punktów pomiarowych
 5. Punktem pomiarowym może być każdy punkt powierzchni ciała
 6. Określanie położenie badanych segmentów w trzech wymiarach
 7. Gromadzenie wykonanych pomiarów w baza danych
 8. Wykonywanie porównań pomiarów dla różnych pozycji ciała
 9. Wykonywanie porównań pomiarów wykonanych w kolejnych etapach leczenia
 10. Ocena postawy ciała poprzez predefiniowane wielkości liczbowych
 11. określające charakterystyczne relacje pomiędzy punktami pomiarowymi
 12. Gromadzenie informacji o pacjencie, jego obserwacji i diagnozach
 13. Potrzebna wielkość pomieszczenia do badań 4X5 m
 14. System otwarty na sugestie użytkowników