A A A Robert Koprowski - Kanał RSS

Obraz w programie matlab

Jedną z podstawowych cech obrazu jest reprezentująca go paleta barw. Można wyróżnić obrazy czarno białe, obrazy monochromatyczne (tzw. wieloodcieniowe) oraz obrazy kolorowe. Struktura barwna obrazu wiąże się z własnościami poszczególnych elementów CCD stosowanych w przetwornikach optoelektronicznych wykorzystywanych w akwizycji obrazów. Sposoby reprezentacji poszczególnych typów obrazów programu MATLAB są omówione w literaturze firmowej [3, 13, 14]. W rozdziale 3. przedstawiono sposób przetwarzania obrazu rzeczywistego na obraz cyfrowy, który może być wykorzystany w jego komputerowej obróbce. W niniejszym rozdziale zostaną omówione:

  • podstawowe metody cyfrowej reprezentacji obrazu ;
  • reprezentacja barw obrazu.