A A A Robert Koprowski - Kanał RSS

Metody pomiaru ciała ludzkiego

Podział bezkontaktowych metod pomiaru ciała ludzkiego.

Wyróżniono metody stosowane do badania wad postawy

Metody pomiaru ciała ludzkiego

 • Zasada fotogrametrycznej metody pomiaru

  Zasada fotogrametrycznej metody pomiaru

  Pomiar fotogrametryczny, w dużym uproszczeniu, polega na odtworzeniu za pomocą kamery (lub skanera) przebiegu promienia biegnącego od obiektywu kamery do szukanego (obrazowanego) punktu. Jego położenie w trójwymiarowej przestrzeni otrzymuje się przez przecięcie z promieniem biegnącym do tego samego punktu, ale z innego stanowiska kamery.

 • Metoda prążków Moirea (metoda mory)

  Metoda prążków Moirea (metoda mory)

  Szeroko rozpowszechnioną metodą w rehabilitacji jest metoda prążków Moire’a. Polega ona na wykonaniu zdjęcia jasnych i ciemnych pasm powstających na obiekcie, które powstają przez nałożenie na siebie dwóch rodzin lini.

 • Zasada pracy systemu opartego na projekcji wzorca świetlnego

  Zasada pracy systemu opartego na projekcji wzorca świetlnego

  Informację o kształcie powierzchni ciała można uzyskać również przez rzutowanie na nią wzorca z projektora o znanym położeniu.

 • Zasada pracy systemu opartego na triangulacji ze skaningiem laserowym

  Zasada pracy systemu opartego na triangulacji ze skaningiem laserowym

  Do systemów stosowanych w badaniu wad postawy zaliczyć też można systemy hybrydowe, posługujące się projekcją plamki lub linii lasera o zadanym kierunku, a rejestrujące za pomocą kamery CCD.