A A A Robert Koprowski - Kanał RSS

Metoda prążków Moirea (metoda mory)

Szeroko rozpowszechnioną metodą w rehabilitacji jest metoda prążków Moire’a. Polega ona na wykonaniu zdjęcia jasnych i ciemnych pasm powstających na obiekcie, które powstają przez nałożenie na siebie dwóch rodzin linii (Rys. poniżej). Siatka linii ustawiona między obiektem a dwoma różnymi źródłami światła rzuca na obiekt dwa cienie nakładające się na siebie. Znając odległości źródeł światła od obiektu, siatki od obiektu oraz wymiary linii, można odtworzyć kształt obiektu.

Metoda prążków Moire’a w badaniu skoliozy

Rys. Metoda prążków Moire’a w badaniu skoliozy. Rysunek pochodzi ze strony http://www.cq.com.pl/