A A A Robert Koprowski - Kanał RSS

Indeks prac badawczych

Prace badawcze zrealizowane w 2009 roku:

Analiza obrazów tomograficznych oka

Nr grantu:  N N518 427036
Czas realizacji: 2009 - 2010

Kierownik: Dr inż. Robert Koprowski
Zespół: Prof. UŚ dr hab. inż. Zygmunt Wróbel.

Rodzaj projektu: własny

Prace badawcze zrealizowane w 2001 roku:

Komputerowa analiza i przetwarzanie sygnałów i obrazów biomedycznych.
Badania statutowe

zespół badawczy:
Prof. dr hab. inż. Zygmunt Wróbel (kierownik tematu)
dr Andrzej Dyszkiewicz
mgr inż. Robert Koprowski
mgr Grzegorz Sapota
mgr Mariusz Sławiec
mgr Paweł Janik
mgr Piotr Kaleciński
mgr Agata Kołodziejczyk

Sterowanie programowalne systemów biotechnologicznych.
Badania własne (konkurs wydziałowy)

zespół badawczy:
Prof. dr hab. inż. Zygmunt Wróbel (kierownik tematu)
dr Andrzej Dyszkiewicz
mgr Grzegorz Sapota
mgr inż. Robert Koprowski
mgr Mariusz Sławiec
mgr Paweł Janik
mgr Piotr Kaleciński
mgr Agata Kołodziejczyk

Prace badawcze zrealizowane w 2000 roku:

Algorytm przetwarzania, analizy i rozpoznawanie obrazów w identyfikacji stanów patologicznych człowieka. Automatyczna parametryzacja obrazów termograficznych.
Badania statutowe

zespół badawczy:
dr hab. inż. Zygmunt Wróbel (kierownik tematu)
mgr inż. Robert Koprowski
mgr Grzegorz Sapota
dr Andrzej Dyszkiewicz
dr Henryk Konik - pracownik Akademii Medycznej we Wrocławiu

Przetwarzanie obrazów w Matlabie.
Badania własne (konkurs wydziałowy)

zespół badawczy:
dr hab. inż. Zygmunt Wróbel (kierownik tematu)
mgr inż. Robert Koprowski

Prace badawcze zrealizowane w 1999 roku:

Algorytm przetwarzania, analizy i rozpoznawanie obrazów. Algorytm przekształcania morfologicznego obrazów.
Badania statutowe

zespół badawczy:
dr hab. inż. Zygmunt Wróbel (kierownik tematu)
mgr inż. Robert Koprowski
mgr Agata Kołodziejczyk
mgr Piotr Kaleciński

Identyfikacja stanów patologicznych człowieka na podstawie obrazów termowizyjnych uzyskiwanych w wodolecznictwie.
Badania własne (konkurs J.M. Rektora)

zespół badawczy:
dr hab. inż. Zygmunt Wróbel (kierownik tematu)
mgr inż. Robert Koprowski
dr Andrzej Dyszkiewicz