A A A Robert Koprowski - Kanał RSS

Dyskretna struktura obrazów

Podstawowym zagadnieniem, jakie występuje przy przetwarzaniu obrazu uzyskiwanego z przetwornika CCD jest odpowiednie zdefiniowanie parametrów sztucznej reprezentacji obrazu w komputerze. Obraz "analogowy" w przetworniku CCD jest zamieniany w obraz "cyfrowy", czyli dyskretny, w którym każdy punkt stanowi pewną średnią stopnia szarości obszaru obrazu analogowego który odwzorowuje. Obraz komputerowy powinien być w miarę dokładnym odwzorowaniem "wyglądu" poszczególnych obszarów przetwarzanego obrazu analogowego.
W niniejszym rozdziale poruszono następujące kwestie:

  • dyskretyzację obrazu tzn. jego kwantyzację na poszczególne punkty (piksele) oraz zagadnienie interpolacji stopni szarości tak uzyskanego punktu obrazu w komputerze;
  • dyskretyzację barwna obrazu oraz związane z nią “problemy” zmiany rozdzielczości przetwarzanych obrazów;
  • dyskretyzację przestrzenną obrazu oraz związane z nią “problemy” zmiany rozdzielczości przetwarzanych obrazów.
    Podstawy teoretyczne wymienionych typów dyskretyzacji obrazu omówiono między innymi w następujących pozycjach książkowych [5, 8, 9, 12, 15, 16].