A A A Robert Koprowski - Kanał RSS

Automatyzacja systemu

Automatyzacja pomiaru punktów - zadania do wykonania

Schemat poglądowy rozmieszczenia fotopunktów i markerów

Rys. Schemat poglądowy rozmieszczenia fotopunktów i markerów

 • Detekcja fotopunktów, markerów na ciele pacjenta i środków źrenic oczu.
 • Pomiar wykrytych punktów z odpowiednią dokładnością.
 • Dopasowanie punktów homologicznych.
 • Rozpoznanie części ciała.

 

Automatyzacja pomiaru punktów

Automatyzacja pomiaru punktów - problemy do pokonania

 • Obraz barwny, o niewielkiej rozdzielczości.
 • Format JPEG niekiedy o znacznym stopniu kompresji.
 • Wystąpienie zniekształcenia perspektywicznego sygnałów fotopunktów spowodowane wykonaniem zdjęć zbieżnych.
 • Nierównomierne oświetlenie mierzonych punktów.
 • Możliwość wystąpienia tzw. bliku i efektu „czerwonych oczu”.

 

 

 

 

Opis opracowanego systemu - wyznaczanie fotopunktów

Opis opracowanego systemu - wyznaczanie fotopunktów
Korelacja krzyżowa

Korelacja krzyżowa


Korelacja krzyżowa

Obrazy perspektywicznie przekształconych fotopunktów

Rys. Obrazy perspektywicznie przekształconych fotopunktów

Marker

Fotopunkty sygnalizowane nowymi znaczkami

Rys. Fotopunkty sygnalizowane nowymi znaczkami


Wagowany środek ciężkości

Wyznaczanie położenia markerów


Rys. Schemat poglądowy pacjenta z zaznaczonymi markerami

Rys. Schemat blokowy algorytmu wyznaczania położenia markerów


Obraz wejściowy LRGB został poddany operacji dylatacji elementem kwadratowym strukturalnym o rozmiarze MSE1 x NSE1 = 3 x 3 dla każdej składowej RGB tj.:

LERGB(m,n,k) = min (LRGB(m,n,k))

gdzie m,n należą do SE1.

Konwersja obrazu LERGB do LGRAY

Usunięcie nierówności oświetlenia LWZGRAY

Zobacz wzór na LWZGRAY(m,n,k)


Korelacja wzajemna LCORR(m,n)


gdzie:

Zobacz wzór na LWZGRAY
Zobacz wzór na H1


MF, NF - liczba wierszy i kolumn zarówno maski H1 jak też analizowanego fragmentu obrazu LWZGRAY (z definicji mająca tą samą liczbę wierszy i kolumn)
H1 - maska.

Progowanie stałą wartością progu pr

LBIN(m,n) = LCORR(m,n) > pr

Obliczenie środka ciężkości i wagi jako pola powierzchni markera


Rys. Wyniki korelacji wzajemnej - LCORR

Rys. Obraz pacjenta z znaczonymi markerami oraz wartościami wag