A A A Robert Koprowski - Kanał RSS

Fotogrametria

Co to takiego ?

Fotogrametria to dziedzina nauk technicznych zajmująca się pozyskiwaniem informacji o obiektach fizycznych i ich otoczeniu drogą rejestracji, pomiaru i interpretacji zdalnie pozyskiwanych obrazów. Pomiar fotogrametryczny daje informacje o kształcie obiektu, jego usytuowaniu względem innych obiektów w przestrzeni, ewentualnie przemieszczeniu lub odkształceniu.

Obrazy, jakimi posługuje się fotogrametria mogą być rejestrowane w różnych zakresach długości fal promieniowania elektromagnetycznego: w większości jest to promieniowanie w zakresie widzialnym, ale stosowana jest także bliska i średnia podczerwień, podczerwień termalna, mikrofale, pasmo promieniowania rentgenowskiego. Obrazy te rejestrowane są przez sensory odpowiednie do danego rodzaju promieniowania, a więc: dla pasma widzialnego i podczerwieni używane są kamery fotograficzne i skanery, w zakresie mikrofal specjalne odbiorniki i radary, dla promieni X – kamery rentgenowskie.

Fotogrametria

Podstawowymi zaletami fotogrametrii są:

 • obiektywizm pomiaru uzyskiwany poprzez zdalne pozyskiwanie danych, zdalne pozyskiwanie danych i brak kontaktu z mierzonym obiektem (dla pasywnych systemów rejestracji), co daje brak wpływu na wyniki pomiaru
 • możliwość pomiaru dowolnej ilości punktów na obrazach, obraz jest archiwizowanym zbiorem danych, który może być wykorzystywany dowolną ilość razy
 • wysoka dokładność pomiaru, dla tzw. fotogrametrii bliskiego zasięgu (odległość obrazowania poniżej 300 m) rzędu 1/10 000 tej odległości
 • wielka różnorodność mierzonych obiektów i zjawisk na nich zachodzących uzyskana przez możliwość rejestracji w różnych zakresach długości fal
 • rejestracja procesów dynamicznych
 • przy obecnym stanie rozwoju techniki możliwość całkowitej automatyzacji pomiaru

Więcej na temat fotogrametrii można uzyskać pod adresem: www.geoforum.pl

 • Metody pomiaru ciała ludzkiego

  Metody pomiaru ciała ludzkiego

  Podział bezkontaktowych metod pomiaru ciała ludzkiego.

 • Cel pomiaru

  Mierzy on zmiany związane z wychwianiem lub rotacją oznakowanych segmentów – elementów kośćca, przeniesionych markerami na powierzchnię ciała. Pomiar pozwala porównać ustawienie rzeczywiste do optymalnego.

 • Założenia systemu pomiarowego

  Założenia systemu pomiarowego

  Równoczesny pomiar wybranych punktów całego ciała pacjenta, zarówno z przodu, jak i z tyłu,
  rejestracja kamerami cyfrowymi, możliwe zminimalizowanie ilości kamer, skromne potrzeby powierzchniowe systemu na stanowisku pomiarowym, autorskie oprogramowanie systemu.

 • System PBE

  System PBE

  Oprogramowanie systemu pozwala na wczytanie i wyświetlenie obrazów obok siebie, pomiar na zdjęciach, wykonanie obliczeń oraz przedstawienie wyników w postaci graficznej i tabelarycznej. Zawiera również bazę danych o pacjentach.

 • Automatyzacja systemu

  Automatyzacja systemu

 • Ocena systemu Photogrametrical Body Explorer

  Photogrametrical Body Explorer jest systemem komputerowym służącym do tworzenia trójwymiarowych modeli sylwetki ciała ludzkiego. Przy jego tworzeniu wykorzystaliśmy wiedze i doświadczenie z zakresu medycyny fotogrametrii i informatyki.

 • Publikacje dotyczące Photogrametrical Body Explorer